Chakrat/aura

CHAKRA on erityiseen tehtävään erikoistunut kehon energiakeskus, ”energiamuisti”. Mitä tasapainoisemmin energia virtaa chakrojemme läpi, sitä paremmin voimme.

Meillä on fyysisen kehon lisäksi myös useita energiakehoja, jotka kokonaisuudessaan muodostavat AURAMME, energiakenttämme ja sisältävät hyvinvointiimme vaikuttavan tiedon. Energiakehot ovat yhtä todellisia kuin fyysiset kehomme.

Auran eri tasoilla tapahtuvat asiat vaikuttavat chakrojen kautta myös fyysiseen kehoomme. Aurassa voi olla energian tukkeumia, eli asioita joita meidän täytyy käsitellä, ja siellä näkyy myös vahvuutemme ja voimavaramme.

Jokaista seitsemää päächakraa vastaa tietty auran kerros, energiakeho, voidaan puhua myös tietoisuuden tasosta. Jokainen taso on olemassa yhtä aikaa, ja eri elämänvaiheissa (ja elämissä) keskitymme eri tasoihin.

 

  1. JUURICHAKRA/EETTERIKEHO: Keho ja elinvoima, perheen, suvun/sosiaalisen yhteisön ja menneisyyden kokemusten voima, fyysiset perustarpeet (esim. turvallisuus, uni, ravinto), materiaaliset asiat, kyky pitää puoliaan, hengissä säilymisen vaisto. Tasapainottava elementti: maa.
  2. SAKRAALICHAKRA/TUNNEKEHO: Aito ja puhdas minä, oman potentiaalin ja luovuuden lahjan löytäminen, tunteet, seksuaalisuus ja ”lajin säilyminen”, ihmissuhteiden voima, halu kuulua joukkoon, syyllisyys, raha, sosiaalisuus, aistillisuus ja aistinautinnot, riippuvuudet. Tasapainottava elementti: vesi.
  3. SOLAR PLEXUS/MENTAALIKEHO: Sisäinen voima ja dynaamisuus, tahdonvoima, halu kasvaa ja kehittyä, yksilöllisyys, ego ja persoonallisuus, ajatusmallit, uskomukset, roolit, itsetunto, itsekunnioitus, itseluottamus, itsekuri, kyky saavuttaa tavoitteet, pelko, voima ja valta, status, kilpailunhalu, ylemmyys- ja alemmuuskompleksit, aggressiiviisuus, herkkyys kritiikille, tarve olla erillinen ja erityinen, tarve olla oikeassa, vastuun kantaminen päätöksistä, itsestä ja muista huolehtiminen, rohkeus, käytännöllinen älykkyys, omat arvot ja päämäärät. Tasapainottava elementti: tuli.
  4. SYDÄNCHAKRA/ASTRAALIKEHO: Sydäntietoisuus, avautuminen rakkaudelle ja sielun yhteydelle, sydämen tunteet (rakkaus, viha, kauna, katkeruus, suru, anteeksianto, empatia ja myötätunto, toivo ja luottamus), rakkaus ja lempeys myös itseä kohtaan, emotionaalinen voima, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen suhtautuminen muihin, samankaltaisuus ja ihmisyys, universaalin rakkauden kokeminen ja ilmaiseminen, olemuksemme keskusta, yhtymäkohta ja tasapainokeskusta taivaan ja maan välillä tai fyysisempien ja henkisempien chakrojen välillä, kokemus rauhasta, tasapaino eri ääripäiden välillä, ongelmat rakkaudessa/läheisyydessä. Tasapainottava elementti: ilma.
  5. KURKKUCHAKRA/YLEMPI EETTERIKEHO: Totuuden voima, intuition kehittyminen, avautuminen jumalallisen valon ja rakkauden luovaksi kanavaksi, oman todellisuuden luominen, unelmien toteuttaminen sekä omien tunteiden, tarpeiden ja luovuuden ilmaisu, valitseminen, riippuvuudet, tuomitseminen ja kritiikki, kyky tehdä päätöksiä, kommunikaatio ja puheen tuottaminen, kuuntelu ja vastaanottaminen, abstraktit ideat, maailman hahmottaminen värähtelynä, puhtauden taju, selkeys, tarkkuus, universaalin tietoisuuden ja totuuden vastaanottaminen ja ymmärtäminen, menneisyyden ja tulevaisuuden sekä tämän hetken sulautuminen yhdeksi, läsnäolon merkitys, symbolinen ja abstrakti ”kieli”. Elementti: tyhjyys, avaruus tai tila, jossa kaikki muut neljä elementtiä toimivat.
  6. KOLMAS SILMÄ/YLEMPI TUNNEKEHO: Mielenrauha ja mielen voima, ”mielen komentokeskus”, kyky hallita mielen liikkeitä, keskittyminen, itsestä kerrotut tarinat, asioiden syvemmät merkitykset, älylliset lahjat, riittävyyden tunteet, avoimuus muiden ajatuksille, kyky oppia kokemuksista, emotionaalinen älykkyys, yliaistilliset kyvyt (esim. selvänäköisyys, selvätuntoisuus, telepatia), erottelukyky, kiinnipitämättömyys, sisäisen ymmärryksen ja viisauden kehittyminen, tietoisuuden valo joka poistaa harhan, tarkkaavaisuus oman mielen sisällön suhteen.
  7. KRUUNUCHAKRA/YLEMPI MENTAALIKEHO/KAUSAALIKEHO: Korkeampi voima ja tietoisuus, tietoisuuden laajeneminen äärettömyyteen, valaistumisen kokemukset, henkinen yhteys ja sitoutuminen, elämän oppiläksyt, elämäntehtävä ja -tarkoitus, menneet elämät (jos niiden on tarpeen nousta esiin), kyky luottaa elämään, humanitaarisuus, epäitsekkyys, kyky nähdä laajemmat yhteydet, usko ja innoitus, kokemus erillisyydestä katoaa.

Mitä tietoisempi ihminen on omasta energiastaan, sitä paremmin hän pystyy vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa ja olemaan läsnä omassa elämässään.

Lähteitä ja lisätietoja mm.:

Caroline Myssin kirjat: Hengen anatomia, Parantava voima, Toipumisen taito, Tie sisäiseen linnaan

Donna Eden: Tasapainota kehosi energiat

Maija Bäckman: Aura – elämä on energiaa

Shalila Sharamon & Bodo J. Baginski: Chakra käsikirja

Joogaohjaaja Gloria Salon blogi Yogaia-sivustolla