Mindfulness

Mindfulness tarkoittaa tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa. Puhutaan myös tietoisuustaidoista. Mindfulness auttaa keskittymään ja rauhoittumaan, syventämään suhdetta omaan itseen, elämään ja työhön.

Pidän yrityksissä ja organisaatioissa mindfulness-koulutuksia. Hyödynnän mindfulness-harjoituksia myös osana työnohjauksia.

Läsnäoloharjoituksilla on tuhatvuotiset perinteet – ne ovat liittyneet moniin itämaisiin traditioihin, joissa mielen kehittämisen merkitys on tunnettu jo pitkään. Mindfulness-harjoitukset on irrotettu uskonnollisista yhteyksistään ja ne ovat kehon ja mielen harjoituksia. Näiden harjoitusten vaikutuksista on tehty 1970-luvun lopulta tähän päivään saakka jo runsaasti yli tuhat tieteellistä tutkimusta.

Mindfulness on yksi meditaation muoto, joka on omakohtaisten oivallusten kautta tapahtuvaa oppimista, kehittymistä ja oman ymmärryksen syvenemistä.

Mindfulnessin länsimainen uranuurtaja Jon Kabat-Zin kuvaa näin:”Mindfulness on tietoisuutta, joka ilmenee kun huomio suunnataan tarkoituksellisesti, nykyhetkessä ja hyväksyvästi hetki hetkeltä avautuvaan kokemukseen.”

Tietoisuustaidot auttavat kehittämään

  • keskittymistä,
  • suorituskykyä,
  • stressin hallintaa,
  • luovuutta,
  • vuorovaikutusta,
  • johtamista,
  • päätöksentekoa,
  • ongelmanratkaisukykyä sekä
  • ilmapiiriä.

Otathan yhteyttä jos haluat jutella lisää!

Lämmöllä,

Susanna

 

p. 040 594 2832

susanna.rissanen@onnivoima.fi