Mitä reiki on?

Reiki on tietoisuuden tie. Tälle tielle voi astua jokainen. Tietoisuus meissä on se parantava voima, joka auttaa meitä elämään itsemme näköistä elämää.

Sana ”reiki” tarkoittaa kahta asiaa:

 • Reikienergia, joka on meissä ja kaikkialla ympärillämme olevaa elämänvoimaa, puhdasta tietoisuutta. Reiki on japania ja tarkoittaa universaalia (rei) elämänenergiaa (ki). Mitä vahvemmin ja vapaammin tämä energia meissä virtaa, sitä paremmin voimme, sitä onnellisempia olemme ja sitä vahvempaa yhteyttä koemme itseemme, toisiimme ja kaikkeen olemassa olevaan.
 • Reikimenetelmä, joka sisältää viisi osa-aluetta: reikiperiaatteet, meditaatio, energiahoitaminen, viritykset ja symbolit/mantrat. Nämä osa-alueet ovat henkisen kasvun työkaluja, joiden avulla voimme elää siten, että meissä oleva elämänvoima, reikienergia, virtaa vahvana ja vapaana. Reikin työkalujen käyttö auttaa meitä avautumaan ja antautumaan reikitietoisuudessa elämiselle.

Reikin harjoittaminen ikään kuin auttaa palauttamaan muistiimme sen, mikä on todellinen, alkuperäinen olemuksemme.

Jokaisella meistä on ilman reikikurssejakin luonnostaan kyky olla yhteydessä reikin voimaan, sillä se on se elämänvoima, joka virtaa meissä ensihenkäyksestä lähtien. Usein kuitenkin kiire, stressi ja erilaiset elämän haasteet voivat estää tämän reikienergian vapaan virtauksen ja saatamme unohtaa itsemme ja elämän tarkoituksen. Tätä varten reikiä opetetaan kursseilla.

Reiki palauttaa meidät yhteyteen elämänilon ja onnellisuuden kanssa. Reiki vapauttaa potentiaaliamme jaavaa tietoisuuttasiitä, miten jokainennmeistä luo omaa elämäänsä. Samalla voimme tulla tietoiseksi esimerkiksi sairauksiin tai muihin haasteisiin liittyvistä syistä ja näkökulmista.

Reikissä korostuu henkinen kasvu ja itsehoito. Harjoittamalla reikiä ja sen viittä eri osa-aluetta säännöllisesti, alamme kasvaa yhteyteen itsemme kanssa. Tämä tarkoittaa energiamme puhdistumista vihasta, peloista, erilaisista uskomuksista ja sisältämme tai ulkopuoleltamme tulevista odotuksista. Meissä voi olla erilaisia tarinoita, joista on muodostunut minäkuvamme, egomme. Tulemalla tietoiseksi kaikesta siitä mitä meissä on, voimme päästää näistä tarinoista irti ja löytää todellisen itsemme. Tämä yhteys on läsnäolon, rauhan ja levollisuuden tila.

Mitä kirkkaampana oma valomme loistaa, sitä enemmän voimme olla apuna myös muille. Reiki ei ole vain hoitamista, se on ennen kaikkea reikitietoisuutta. Kun olemme yhteydessä itseemme, tietoisia meissä olevasta reikin energiasta, elämänvoimasta, säteilemme tätä hoitavaa ja kirkasta valoa myös ympärillemme.

REIKIN HISTORIA

Reikimenetelmän kehitti japanilainen Mikao Usui, joka oli henkinen etsijä ja pitkään harjoittanut mm. buddhalaisuuden eri suuntauksia ja kiinnostunut sisäisestä kasvusta ja parantamisesta. Hänen kerrotaan saaneen valaistumisen kokemuksen (japaniksi satori) kolmen viikon meditaatio- ja paastoharjoituksen jälkeen Koriyama-vuoren huipulla. Hän ymmärsi omakohtaisesti, miltä tuntuu olla yhteydessä reikin puhtaaseen tietoisuuteen ja miten tätä voi opettaa muillekin. Syntyi reikimenetelmä, joka on levinnyt koko maailmaan. Usuille oli tärkeää, että reiki olisi helppo ja yksinkertainen oppia ja siten kaikkien saatavilla.

Usui ehti opettaa reikiä muutaman vuoden ennen kuin kuoli ollessaan opetusmatkalla. Usuin oppilas, eläkkeellä oleva laivaston upseeri Chujiro Hayashi oli yksi niistä, jotka jatkoivat Usuin elämäntyötä. Hayashin oppilaaksi tuli rouva Hawayo Takata, joka ensin sai apua reikiklinikalta omiin fyysisiin vaivoihinsa ja siten kiinnostui reikin opettamisesta. Rouva Takatan ansiosta reiki levisi Japanin ulkopuolelle länsimaihin. Hän muutti reikin opetusta ”länsimaisemmaksi” ja esimerkiksi japaninkieliset termit sekä tietyt alkuperäiset tekniikat jäivät pois. Rouva Takata kuoli vuonna 1980 ja ehti vihkiä 22 reikiopettajaa jatkamaan tämän niin sanotun länsimaisen reikin leviämistä. Rouva Takatan oppilas ruotsalaissyntyinen, sittemmin kanadalainen Wanja Twan toi reikin Suomeen. Hänen oppilaansa, nyt jo edesmennyt Aila Norlamo teki merkittävän työn opettamalla reikiä Suomessa ja vihkimällä suomalaisia reikiopettajia. Yksi näistä opettajista on Tuula Laitinen, joka on vihkinyt reikiopettajaksi Sirpa Ylhäisen. Sirpa puolestaan on reikilinjassa minun reikiopettajani.

Tällä tavalla reikin opettaminen on kautta aikojen siirtynyt opettajalta oppilaalle. Itse koen reikiopettajana olevani idän ja lännen risteyksessä ja yhdistän opetuksessani reikin itämaista ja länsimaista viisautta. Minulla on suuri kunnioitus Mikao Usuin elämäntyötä ja alkuperäistä reikiä kohtaan. Usein opettaessani ja hoitaessani huomaan tekeväni intuitiivisesti jotain, joka myöhemmin paljastuu Usuin alkuperäisen opetuksen mukaiseksi. Opiskelen jatkuvasti lisää ja olen perehtynyt länsimaisen reikin lisäksi myös alkuperäisiin japanilaisiin reikitekniikoihin. Tärkeintä on kuitenkin luottaa omaan intuitioon ja käyttää reikin työkaluja luovasti!

REIKIN VIISI OSA-ALUETTA

Reikimenetelmä on kokonaisuus, jonka eri osa-alueiden harjoittaminen ohjaa meitä kohti tasapainoista, eheää elämää. Reikin osa-alueet ovat työkaluja, joiden muodollinen harjoittaminen (esimerkiksi meditaatio ja päivittäinen käsillä tehtävä kehon itsehoito) auttaa lisäämään reikitietoisuutta myös muodollisen harjoituksen ulkopuolella. Koko elämästä tulee reikiä!

Reikin osa-alueet ovat:

1 . Reikin henkisten periaatteiden noudattaminen jokapäiväisessä elämässä. Nämä periaatteet ovat:

 • Juuri tänään en vihastu
 • Juuri tänään en murehdi
 • Juuri tänään olen kiitollinen kaikista osakseni tulleista siunauksista
 • Juuri tänään elän rehellisesti
 • Juuri tänään olen kaikille ystävällinen ja myötätuntoinen

Reikitietoisuus on näiden periaatteiden mietiskelyä ja todeksi elämistä ihan tavallisessa arjessa. Tulemalla tietoiseksi siitä, mikä meitä vihastuttaa tai pelottaa, voimme päästää näistä tunteista irti. Vihaa ja pelkoa ei ole tarkoitus tukahduttaa, päinvastoin! Antamalla niiden nousta tietoisuuteemme, ne pääsevät vapaaksi eivätkä enää ohjaa elämäämme.

Kiitollisuus, rehellisyys, ystävällisyys ja myötätunto puolestaan ovat hyveitä, joita voimme viljellä rajattomasti! Rehellisyys tarkoittaa sitoutumista omaan henkiseen kasvuun ja rohkeutta kohdata vaikeatkin tunteet rakkaudella. Aito elämä syntyy kyvystä kohdata itsemme ja toisemme sellaisena kuin olemme, tuomitsematta tai yrittämättä muuttaa mitään tai ketään. Kun emme takerru mihinkään tai kehenkään, olemme vapaita rakastamaan täysin ehdoitta ja hyväksyvästi. Kiitollisuuden harjoittaminen auttaa lisäämään kiitollisuutta tuottavia asioita ja ymmärtämään myös sen, että joskus suurimmat siunaukset tulevat elämäämme haasteiden ja kärsimyksen muodossa.

Reikiperiaatteet ovat voimakas työkalu oman henkisen polun kulkemiseen. Ne ovat kuin hyvän elämän ohjeita, joita kannattaa muistuttaa mieleen joka ikinen päivä.

2 . Meditaatio

Meditaation harjoittaminen auttaa meitä tulemaan tietoiseksi siitä mitä on ja olemaan läsnä tässä ja nyt. Läsnäolo on rakkautta ja onni on tässä hetkessä. Tärkeintä on löytää yhteys tähän hetkeen ja tämän hetken kokemisen havainnointiin. Silloin mielemme rauhoittuu eikä vaella menneessä tai tulevassa. Voimme myös tulla tietoiseksi siitä, mikä meitä pitää kiinni mennessä tai tulevassa ja tarvittaessa hoitaa niitä asioita reikillä.

Erilaisia meditaatioita esimerkiksi:

 • Reikin periaatteiden meditointi
 • Hengitysmeditaatio
 • Gassho-meditaatio
 • Jyoshin-meditaatio
 • Symbolien meditointi
 • Itsehoito kehollisena meditaationa
 • Myös toisen hoitaminen ja kaukohoito eri muodoissaan ovat syvällistä meditaatiota

3 . Energiahoitaminen

Energiahoitamisen tarkoitus on auttaa tukkeutuneita energioita virtaamaan vapaammin ja voimistaa meissä olevaa elämänvoimaa eli reikiä. Tämä auttaa todellista ydinolemustamme pääsemään esiin. Hoitaessamme kanavoimme reikiä joko itsellemme tai toiselle. Reikissä korostuu itsehoito ja siten vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista. Hoitamalla itseämme käännymme automaattisesti sisäänpäin ja alamme tulemaan tietoiseksi siitä, millaista energiamme on. Reikillä voi halutessaan hoitaa myös muita, läheisiä tai työkseen myös asiakkaita. Tärkeintä on kuitenkin halu auttaa itseä löytämään eheä ja tasapainoinen olo ja elämä. Tästä käsin voi auttaa myös muita.

Reikin mahdollisuudet energiahoitamisessa ovat rajattomat, sillä lopultahan kaikki on energiaa! Fyysinen keho, tunteet, ajatukset, menneisyyden kokemukset, ihmissuhteet, koti, eläimet, kasvit, ruoka… Reikillä voi hoitaa näitä kaikkia. Omassa opetuksessani kannustan kokeilemaan reikiä hyvin luovasti!

Energiahoitaminen voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavia hoitotapoja:

 • Käsillä tehtävä kehon itsehoito
 • Käsillä tehtävä toisen kehon hoitaminen
 • Kaukohoito toiselle ihmiselle
 • Kaukohoidon sovellutukset eri muodoissaan, esimerkiksi
  • Mielen ja tunteiden hoitaminen,
  • Menneisyyden kokemusten hoitaminen,
  • Ihmissuhteen hoitaminen,
  • Tietyn tilanteen, ratkaisun tai päätöksen hoitaminen,
  • Jne…
 • Eläinten hoitaminen
 • Tilojen hoitaminen
 • Reikillä voi hoitaa mitä vaan, kokeile luovasti!

Energiahoitaminen on aina myös hyvin syvällistä meditaatiota.

Käsillä tehtävä reikihoito ja kaukohoito vaikuttaa aina sekä kehon, mielen että hengen tasoilla. Reiki pyrkii palauttamaan meissä olevan tasapainon ja yhteyden itseen. Hoidon vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Ei kannata säikähtää, jos reikihoito tuntuu kehon kipuina tai voimakkaina tunteenpurkauksina. Kaikki tuntemukset kuuluvat asiaan ja ovat aina merkki siitä, että energia on lähtenyt virtaamaan! Yhtä hyvin hoito voi tuntua levollisuutena ja sisäisen rauhan kokemuksena.

Energiahoidolla voi palata myös omaan lapsuuteen tai mihin tahansa elämänvaiheeseen ja vapauttaa siellä jumissa olevia energioita. Myös ihmissuhteita voi hoitaa, samoin eläimiä, tiloja, mitä vaan!

Tunteiden hoitaminen on yksi voimakkaimmista tavoista auttaa itseä voimaan paremmin. Reikin avulla voimme oppia tunnistamaan ja kohtaamaan kaikki tunteet tietoisesti ja hyväksyvästi. Mielenrauha arjessa lisääntyy. Sillä on iso vaikutus myös ympäristöömme.

4 . Reikiviritykset/-vihkimykset

Reikiviritys on ikään kuin henkinen siunaus, joka herättää muistamaan meissä olevan sisäisen kirkkaan valon, alkuperäisen olemuksemme, reikin. Reikiviritys on kuin yhdistymistä reikitaajuudelle. Opettajalta oppilaalle tehtävät viritykset/-vihkimykset kuuluvat reikin perinteeseen ja niiden tekeminen opetetaan kaikille Reiki Masteriksi valmistuville.

5 . Symbolien ja mantrojen käyttäminen

Reikiin kuuluu neljä symbolia, joita voidaan käyttää myös mantrana. Kolme ensimmäistä symbolia opetetaan reiki 2-kurssilla ja neljäs, reikin niin sanottu mestarisymboli, reiki 3-prosessissa.

Symbolit ovat avaimia kaukohoitoon, tietoisuuden laajentamiseen, energiatyöskentelyyn ja sisäisen kirkkaan valon löytämiseen. Mitä enemmän symboleja käyttää, sitä enemmän ymmärrys niiden voimasta avautuu. Symboleja voi käyttää myös lähihoidossa.

Nämä neljä symbolia ovat:

Hon sha ze sho nen (vapaasti suomennettuna yhteys, silta tai suunta).

Esimerkkejä käyttökohteista: Auttaa ymmärtämään, että lopulta olemme kaikki yhtä ja samaa energiaa. Luo kokemuksen läsnäolosta tässä hetkessä. ”Näyttää” suuntaa sille, mihin meidän on hyvä kiinnittää huomiota juuri nyt. Toimii yhteyden luomisessa tehdessämme kaukohoitoa tai reikittäessämme esimerkiksi jotain menneisyyden kokemusta. Hon sha ze sho nen-symbolin meditoiminen auttaa pysymään läsnä tässä hetkessä.

Sei heki (vapaasti suomennettuna tasapaino, harmonia, selkeys).

Esimerkkejä käyttökohteista: Auttaa tasoittamaan voimakkaita tunnekuohuja tai mielen myllerryksiä. Auttaa löytämään vastauksia tai ratkaisuja epäselviin tilanteisiin tai ongelmakohtiin. Tasapainottaa ja harmonisoi sitä, mikä on epätasapainossa. Seihekin meditoiminen vahvistaa mielenrauhaa.

Cho ku rei (vapaasti suomennettuna voima).

Esimerkkejä käyttökohteista: Energian puhdistaminen, vahvistaminen ja voimistaminen erityisesti fyysisellä tasolla (esimerkiksi fyysinen keho tai koti). Ruokien, kirjojen, taideteosten reikittäminen. Maadoittaminen. Suojautuminen negatiivisilta energioilta. Chokurein meditoiminen ohjaa kohti sisäistä jumaluutta.

Dai komio (vapaasti suomennettuna suuri kirkas valo, todellinen ydinolemuksemme, puhdas tietoisuus, rakkaus, reikin sydän).

Esimerkkejä käyttökohteista: Reikin niin sanottu mestarisymboli, jonka voimaan kasvetaan reiki 3-prosessin aikana. Yhteys itseen on yhteyttä meissä olevaan Dai komioon, todelliseen ydinolemukseemme. Dai komio vahvistaa sisäistä valoamme, auttaa meitä ymmärtämään todellisen luonteemme. Auttaa myös näkemään jumalallisen voiman muissa ihmisissä ja kaikessa luodussa.

Dai komion meditoiminen auttaa pysymään yhteydessä itseen. Jos kokee ahdistuneisuutta tai levottomuutta, Dai komio voi auttaa kohti sisäistä rauhaa ja tyyneyttä.

REIKIN TIE

Reikiä opetetaan perinteisesti kolmella tasolla.

Reiki 1-kurssilla (itämaisessa reikissä shoden-taso) opetellaan käsillä tehtävä itsehoito ja toisen hoitaminen, reikin henkiset periaatteet, harjoitellaan reikiä meditaationa sekä käydään läpi ihmisen energiajärjestelmää (chakrat ja aura). Jokainen osallistuja saa neljä henkilökohtaista reikiviritystä.

Reiki 2-kurssilla (itämaisessa reikissä okuden-taso) opetellaan reikin kolme symbolia ja niiden käyttäminen, harjoitellaan kaukohoitoa ja sen eri sovellutuksia, opitaan mielen ja tunteiden hoitaminen reikillä, syvennetään ymmärrystä chakroista ja aurasta ja opitaan lisää myös reikistä meditaationa. Jokainen osallistuja saa yhden henkilökohtaisen reikivirityksen.

Reiki Master-koulutus (itämaisessa reikissä shinpiden-taso) on reikin kolmas aste. Koulutus on yksilöllisesti ohjattu muutosmatka, jonka tarkempi sisältö muotoutuu matkan varrella intuitiivisesti. Prosessin aikana oppilaan henkilökohtainen kokemus ja tietoisuus reikin voimasta syvenee. Oppilas avautuu löytämään itsestään Dai Komion, reikin mestarisymbolin. Lisäksi kehittyy reikin työkalujen ja chakra-aurajärjestelmän osaaminen ja käyttö sekä omassa elämässä että mahdollisesti asiakastyössä.

Reikin ydin on puhtaassa tietoisuudessa. Reiki menetelmänä on tie tuohon tietoisuuteen. Tätä työtä, reikitietoisuuden avautumista, teemme kaikki yhdessä. Pohjimmiltamme olemme kaikki yhtä ja samaa reikiä.

Rakkaudella,

Susanna