Reiki

Reiki on puhtaan rakkauden voimaa, universaalia elämänenergiaa, jolla voi hoitaa itseään ja muita. Reiki on sekä hoitomuoto että henkisen kasvun tie.

Opetan alkuperäistä reikiä. Reiki on jo meissä jokaisessa. Se on parantavaa elämänvoimaa ja puhdasta tietoisuutta, joka vapaasti virratessaan saa meidät tuntemaan itsemme vapaaksi, innostuneeksi ja eläväksi.

Hoitomuotona reiki on hyvin helppo. Reiki vaikuttaa parantavasti sekä kehon, mielen että sielun tasolla.

Reiki voi auttaa esimerkiksi 

 • fyysisten vaivojen parantumiseen
 • unettomuuteen
 • stressiin
 • väsymykseen
 • ahdistukseen
 • riippuvuuksiin
 • tunnelukkoihin
 • negatiivisten ajatusten muuttamiseen
 • ihmissuhteisiin
 • oman elämäntehtävän löytämiseen
 • elämän merkityksellisyyden kokemiseen
 • karmallisten taakkojen puhdistumiseen

Reikin vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Reikissä tapahtuu se, mikä on kunkin korkeimmaksi parhaaksi. Reiki antaa mahdollisuuden kokea rakkauden parantava voima ❤

Reiki on enemmän kuin hoitomuoto. Reikin tie on henkisen kasvun tie, tie onnellisuuteen. Kuljemme koko ajan syvemmälle kohti itseämme, omaa pyhää olemustamme, rauhaa ja tyyneyttä, reikitietoisuutta. Opettelemme olemaan läsnä kaikelle sille, mitä meissä ja elämässämme on. Siten reiki on hyvin syvällistä meditaatiota. Opimme käyttämään reikin voimaa tietoisesti luodaksemme elämästämme sellaista, kuin sen on tarkoitus olla. Reiki on valaistumisen tie.

Kaikki antaminen lähtee aina itsestä. Reikissä korostuukin voimakkaasti itsehoidon näkökulma, vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista. Siihen reiki tarjoaa hyvät työkalut.

Reikiä opetetaan kolmella tasolla.

Reiki 1-kurssilla opiskellaan kehon itsehoitoa ja toisen hoitamista, perehdytään chakroihin ja auraan ja käydään läpi reikin historiaa sekä reikin henkisiä periaatteita. Jokainen osallistuja saa henkilökohtaiset reikiviritykset.

Reiki 1-kurssin osallistumismaksu on 230 euroa (sisältäen alv 24 %, ruuat, materiaalit ja todistuksen).

Reiki 2-kurssilla opitaan kolmen reikisymbolin käyttäminen oman henkisen kasvun tukena ja toisen hoitamisessa, syvennetään ymmärrystä chakroista ja aurasta sekä opiskellaan kaukohoitoa ja reikilähetysten tekemistä.

Kakkoskurssi antaa työkalut periaatteessa minkä tahansa hoitamiseen, sillä kaikki on energiaa. Reikillä voi hoitaa paitsi fyysistä kehoa, myös tunteita, ajatuksia, menneisyyttä ja tulevaisuutta – vain mielikuvitus on rajana.

Osallistujat saavat henkilökohtaiset reikiviritykset, jonka jälkeen reikienergian virtaus itsehoidossa ja toisen hoitamisessa voimistuu.

Reiki 2-kurssin osallistumismaksu on 350 euroa (sisältäen alv 24 %, ruuat, materiaalit ja todistuksen).

Reiki 3-kurssi on noin vuoden mittainen henkilökohtainen kasvumatka, joka tähtää Reiki Master-vihkimykseen. Tavoitteena on elää sielun ohjaamaa elämää intuition johdattamana.

Halutessaan voi suuntautua reikin opettamiseen, mutta opetusvelvollisuutta ei ole. Jokainen Reiki Master on aina henkinen auttaja – auttaen, opastaen ja inspiroiden omalla tavallaan.

Matka on aina yksilöllinen, luova prosessi ja jokaiselle omannäköinen. Välillä hyödynnämme ryhmän voimaa kolmoskurssilaisten yhteistapaamisten merkeissä. Tärkeintä on halu kasvaa ja sitoutua omaan prosessiin.

Reiki 3-matkan hinta on 3200 euroa, jota voi maksaa esimerkiksi 12 erässä.

Henkilökohtaisia tapaamisia on noin kerran kuussa. Niissä työskennellään kullekin osallistujalle ajankohtaisten henkisen kasvun teemojen kanssa noin 4-5 tuntia kerrallaan. Työskentelytapana ovat intuitiiviset ja luovat menetelmät sekä tarvittaessa reikihoito ja auraluenta. Ryhmätapaamisiin voi osallistua halutessaan tai käydä koko prosessin henkilökohtaisena ohjauksena alusta loppuun.

Hinta sisältää myös kahvit/teet/kasvislounaan tapaamispäivinä, tarvittavan yhteydenpidon tapaamisten välillä sekä prosessin ohjauksen alusta loppuun. Aloittaa voi koska vaan.

Lämpimästi tervetuloa matkalle itseesi, sisäisen voimasi lähteelle.

Reikikurssien kertaaminen ja täydentäminen

Reikikurssin teemoja voi tulla kertaamaan ja täydentämään joka kuukauden ensimmäinen tiistai pidettäville intuitio-kursseille. Tulossa olevat kurssit löydät täältä.

Reikiterveisin,

Susanna Rissanen

Reiki Master

p. 040 594 2832

susanna.rissanen@onnivoima.fi