Mitä reiki on?

Reiki on tietoisuuden tie, meissä oleva luova voima, rakkaus.

Sana ”reiki” tarkoittaa kahta asiaa:

  • Reikienergia, joka on meissä ja kaikkialla ympärillämme olevaa elämänvoimaa, puhdasta tietoisuutta. Reiki on japania ja tarkoittaa universaalia (rei) elämänenergiaa (ki). Mitä vahvemmin ja vapaammin tämä energia meissä virtaa, sitä paremmin voimme, sitä onnellisempia olemme ja sitä vahvempaa yhteyttä koemme itseemme, toisiimme ja kaikkeen olemassa olevaan.
  • Reikimenetelmä, joka sisältää viisi osa-aluetta: reikiperiaatteet, meditaatio, energiahoitaminen, viritykset ja symbolit/mantrat. Nämä osa-alueet ovat henkisen kasvun työkaluja, joiden avulla voimme elää siten, että meissä oleva elämänvoima, reikienergia, virtaa vahvana ja vapaana. Reikin työkalujen käyttö auttaa meitä avautumaan ja antautumaan reikitietoisuudessa elämiselle.

Reikin harjoittaminen ikään kuin auttaa palauttamaan muistiimme sen, mikä on todellinen, alkuperäinen olemuksemme.

Reiki palauttaa meidät yhteyteen elämänilon ja onnellisuuden kanssa. Reiki vapauttaa potentiaaliamme ja avaa tietoisuutta siitä, miten jokainen meistä luo omaa elämäänsä.

REIKIN HISTORIA

Reikimenetelmän kehitti japanilainen Mikao Usui, joka oli henkinen etsijä ja pitkään harjoittanut mm. buddhalaisuuden eri suuntauksia ja kiinnostunut sisäisestä kasvusta ja parantamisesta. Hänen kerrotaan saaneen valaistumisen kokemuksen (japaniksi satori) kolmen viikon meditaatio- ja paastoharjoituksen jälkeen Koriyama-vuoren huipulla. Hän ymmärsi omakohtaisesti, miltä tuntuu olla yhteydessä reikin puhtaaseen tietoisuuteen ja miten tätä voi opettaa muillekin. Syntyi reikimenetelmä, joka on levinnyt koko maailmaan. Usuille oli tärkeää, että reiki olisi helppo ja yksinkertainen oppia ja siten kaikkien saatavilla.

Reikiopettajana tehtäväni on ollut avata reikiin uusi polku, Reiki Art. Näillä kursseilla opimme luomaan elämäämme reikin työkalujen avulla. Tätä perinnettä voi jokainen Reiki Art Master jatkaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kiitos kiitos kiitos.

REIKIN VIISI OSA-ALUETTA

1 . Reikin henkisten periaatteiden noudattaminen jokapäiväisessä elämässä. Nämä periaatteet ovat:

  • Juuri tänään en vihastu
  • Juuri tänään en murehdi
  • Juuri tänään olen kiitollinen kaikista osakseni tulleista siunauksista
  • Juuri tänään elän rehellisesti
  • Juuri tänään olen kaikille ystävällinen ja myötätuntoinen

2 . Meditaatio

Meditaation harjoittaminen auttaa meitä tulemaan tietoiseksi siitä mitä on ja olemaan läsnä tässä ja nyt. Läsnäolo on rakkautta ja onni on tässä hetkessä. Tärkeintä on löytää yhteys tähän hetkeen ja tämän hetken kokemisen havainnointiin. Silloin mielemme rauhoittuu eikä vaella menneessä tai tulevassa. Voimme myös tulla tietoiseksi siitä, mikä meitä pitää kiinni mennessä tai tulevassa.

3 . Energiahoitaminen

Energiahoitamisen tarkoitus on auttaa tukkeutuneita energioita virtaamaan vapaammin ja voimistaa meissä olevaa elämänvoimaa eli reikiä. Tämä auttaa todellista ydinolemustamme pääsemään esiin. Reikissä korostuu itsehoito ja siten vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista. Maalaaminen on voimallinen tapa yhdistyä omaan energiaan ja avata sieltä sitä, mikä on todellisen onnen tiellä.

4 . Reikiviritykset/-vihkimykset

Reikiviritys on yhdistymistä reikitaajuudelle. Opettajalta oppilaalle tehtävät viritykset/-vihkimykset kuuluvat reikin perinteeseen ja niiden tekeminen opetetaan kaikille Reiki Art Masteriksi valmistuville.

5 . Symbolien ja mantrojen käyttäminen

Reikiin kuuluu neljä symbolia, joita voidaan käyttää myös mantrana. Symbolit ovat avaimia kaukohoitoon, tietoisuuden laajentamiseen, energiatyöskentelyyn ja sisäisen kirkkaan valon löytämiseen. Mitä enemmän symboleja käyttää, sitä enemmän ymmärrys niiden voimasta avautuu. Symboleja voi käyttää maalaamisessa monin eri tavoin, näistä kursseilla lisää.

Reiki Art on oman elämän tietoista luomista ja vastuun ottamista siitä. Lämpimästi tervetuloa kursseille ja hoitoon kun reiki kutsuu. Tutustu myös reikitauluihin!

Rakkaudella,

Susanna